STRONA GŁÓWNA
 Ważne adresy
 GCI w Wielkopolskim
 INFORMACJE O GCI
 Komunikaty
 Współpraca
 • Komunikaty
  Szanowni Państwo!

  Chcielibyśmy zachęcić Państwa do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Zawód informatyka dla osób wychodzących z rolnictwa”, współfinansowanego ze środków UE oraz budżetu państwa.

  Proponujemy Państwu bezpłatne szkolenie przygotowujące do zawodu informatyka w jednej z 4 specjalności:

  ·         administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi,

  ·         systemy zarządzania bazami danych,

  ·         aplikacje internetowe,

  ·         nowoczesny pracownik biurowy,

  Kto może uczestniczyć w projekcie?

  W szkoleniach mogą uczestniczyć rolnicy, domownicy oraz osoby zatrudnione w rolnictwie z terenu województwa wielkopolskiego, przy czym:

  ·         Rolnicy – to osoby zamieszkujące i prowadzące, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym;

  ·         Domownicy – to osoby bliskie rolnikowi, które, ukończyły 16 lat i pozostają z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkują na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, a także stale pracują w tym gospodarstwie rolnym i nie są związane z rolnikiem stosunkiem pracy;

  ·         Osoby pracujące w rolnictwie – to osoby zatrudnione w rolnictwie na podstawie stosunku pracy u osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność rolniczą;

  Uczestnicy szkoleń muszą być mieszkańcami obszarów wiejskich lub miast do 20 tysięcy mieszkańców z terenów województwa wielkopolskiego (i posiadać w tych miejscach meldunek). Ponadto osoby chętne nie mogą być emerytami, osobami zarejestrowanymi jako bezrobotne, nie mogą być zatrudnione poza sferą rolniczą ani uczyć się w systemie dziennym.

   

  Zajęcia będą prowadzone w formie dwudniowych zjazdów weekendowych przez okres czterech semestrów (do stycznia 2008r.).

   

  Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać:

  ·        w Regionalnym Ośrodku Szkoleniowym Combidata Poland sp. z o.o. przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile (III piętro, pokój 311), tel. 067/ 212 07 12

  ·         w Biurze projektu pod numerem telefonu 071 782 60 40,

  ·         na stronie internetowej www.eduportal.pl,

   

  Po telefonicznym skontaktowaniu się z biurem we Wrocławiu istnieje możliwość przesłania dokumentów aplikacyjnych na wskazany adres domowy.

  Poniżej najważniejsze dane, a właściwie odpowiedzi na pytania często pojawiające się:

   

  è osoby chętne muszą należeć do którejś z grup odbiorców projektu zgodnie z definicjami

  è muszą być zameldowane na obszarze wiejskim lub w mieście do 20 tys. mieszkańców

  è nie  mogą być emerytami oraz osobami, które są zarejestrowane jako bezrobotne, pobierające zasiłek

  è nie mogą uczyć się w systemie dziennym (szkoły, studia)

  è mogą pobierać rentę,

  è mogą uczyć się w systemie wieczorowym lub zaocznym

  è nie mogą być nigdzie zatrudnione poza sferą rolniczą, w tym również nie mogą prowadzić działalności gospodarczej

   

  Spis dokumentów do wstępnej aplikacji:

   

  • wypełniona Ankieta Zgłoszeniowa
  • podpisane oświadczenie o przynależności do grupy odbiorców projektu: rolników, domowników lub osób zatrudnionych w rolnictwie
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
  • podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy lub KRUS o posiadanym gospodarstwie rolnym (ziemi uprawnej) - zarówno rolnik jak i domownik
  • zaświadczenie z KRUS lub Urzędu Gminy o byciu domownikiem (zgodnie z definicją projektu)
  • umowa o pracę w przypadku osób pracujących w rolnictwie
  • oświadczenie o zameldowaniu na obszarze wiejskim lub w mieście do 20 tys. mieszkańców oraz ksero dowodu osobistego
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta o miejscu zameldowania – obszar wiejski, lub miasto do 20 tys. mieszkańców
  • oświadczenie o PUP i o zatrudnieniu

   

   

  W razie pytań proszę o kontakt.

   

   
  Pozdrawiam,

  Projekt – Zawód informatyka dla osób wychodzących z rolnictwa
   


  Edu
  Akademia COMBIDATA

  Szanowni Państwo przyjmujemy zgłoszenia na cykl bezpłatnych szkoleń współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.
  W szkoleniach mogą uczestniczyć rolnicy, członkowie ich rodzin oraz osoby zatrudnione w rolnictwie z terenu województwa wielkopolskiego, posiadające minimum wykształcenie średnie.

  Obszar i czas działania projektu:

  Zajęcia prowadzone w formie szkoleń w trakcie dwudniowych zjazdów weekendowych (średnio dwa weekendy w miesiącu) przez okres 2 lat (cztery semestry);

  Udział w projekcie umożliwia:

  • Zdobycie cenionych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych informatyka

  • Dwa bezpłatne, autoryzowane szkolenia informatyczne Microsoft, prowadzone przez certyfikowanych trenerów (rynkowy koszt szkoleń to ponad 5 tys. zł);

  • Dostosowanie lub zmianę kwalifikacji ułatwiające zdobycie zatrudnienia w nowym sektorze poprzez naukę zawodu w pobliżu miejsca zamieszkania;

  • Częściowy zwrot kosztów przejazdów dla osób zamiejscowych;

  • Dostępu do infrastruktury informatycznej ośrodków wraz z możliwością kontaktu z osobą wspomagającą naukę poza godzinami zajęć;

  • Możliwość uzyskania certyfikatu ECDL (Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy);

  • Możliwość uzyskania dyplomu technika informatyka

  • Uzupełnienie podstawowego programu nauczania przez szkolenia elektroniczne
    a) w zakresie administrowania systemem Microsoft Windows 2003
    b) przygotowujące do programowania w środowisku Microsoft Visual Studio.NET
    c) z posługiwania się pakietem Microsoft Office – szkolenie zgodne z ECDL

  • Wyrobienie umiejętności samodzielnego dokształcania się;

  Inne korzyści uczestniczenia w projekcie:

  • Po ukończeniu autoryzowanych szkoleń słuchacze otrzymują certyfikaty Microsoft, będące często ważną przepustką do satysfakcjonującej i interesującej pracy;

  • Większość proponowanych zajęć stacjonarnych ma swój odpowiednik w szkoleniach elektronicznych udostępnianych przez Internet.

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie informatyka może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach:

  • pracownika działów finansowo – księgowych

  • grafika komputerowego

  • instalatora i konserwatora sprzętu komputerowego

  • instalatora i administratora systemów operacyjnych

  • administratora sieci komputerowych

  • administratora baz danych

  • projektanta i programisty baz danych

  • programisty

  Program nauczania obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • systemy operacyjne i sieci komputerowe;

  • urządzenia techniki komputerowej;

  • oprogramowanie biurowe;

  • multimedia i grafika komputerowa;

  • oraz specjalności do wyboru m.in. administracja sieciowymi systemami operacyjnymi, oraz aplikacje internetowe.

  Kadra dydaktyczna:

  • Autoryzowane zajęcia prowadzone są przez trenerów posiadających certyfikacje firmy Microsoft;

  • Pozostałe zajęcia prowadzone są przez wykładowców posiadających najwyższe kwalifikacje dydaktyczne i merytoryczne.

  • Każdy uczestnik otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe, w tym podręczniki do autoryzowanych szkoleń Microsoft;

  Warunki techniczne:

  • Laboratoria informatyczne ośrodków szkoleniowych EduAkademia COMBIDATA wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy;

  • Stały, szybki dostęp do Internetu;

  • Możliwość całotygodniowego dostępu do infrastruktury informatycznej ośrodków oraz kontakt z osobą wspomagającą naukę poza godzinami zajęć.

  Rekrutacja:

  • Należy pobrać i wypełnić ankietę zgłoszeniową ze strony internetowej COMBIDATA  www.eduportal.pl , albo bezpośrednio w

  Ośrodku Regionalnym Combidata Poland sp. z o.o  w Pile

  ul. Dąbrowskiego 8, III piętro pokój 311

  tel.: 067/ 212 07 12

  Wypełnioną ankietę zgłoszeniową należy przesłać lub dostarczyć do COMBIDATA Poland:

  • osobiście do Ośrodka Regionalnego w Pile

  • faksem na nr: 071 782 60 47

  • mailem na adres: wroclaw@combidata.pl

  • pocztą na adres: 50-071 Wrocław, pl. Wolności 7

  Warunki przyjęcia:

  • Przynależność do grupy rolników i ich domowników lub innych osób zatrudnionych w rolnictwie (z wyłączeniem osób zatrudnionych poza rolnictwem, emerytów oraz osób zarejestrowanych jako bezrobotne);

  • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki;

  • Uczestniczenie w projekcie nie wymaga posiadania komputera – istnieje możliwość dostępu do infrastruktury informatycznej ośrodków EduAkademii COMBIDATA w tygodniu przez cały dzień ich pracy;

  Serdecznie zapraszamy

  Combidata Poland sp. z o.o.

   

   

   
  Małgorzata Hummel
  COMBIDATA Poland Sp. z o. o.
  Ośrodek Regionalny w Pile
  ul.Dąbrowskiego 8
  067/212 07 12
  Jednorazowa dotacja na podjęcie własnej działalności gospodarczej